Bộ văn hóa thông tin tiếng anh là gì? Một số tên tiếng Anh của các Bộ

136

Bộ văn hóa thông tin tiếng anh là gì? Tên tiếng Anh của các Bộ ở Việt Nam bạn đã biết chưa? 

Câu trả lời cho các bạn về Bộ văn hóa thông tin tiếng anh là gì? ở bài viết dưới đây. Cùng ElipSports học tiếng Anh để biết thêm thông tin bạn nhé.

Bộ văn hóa thông tin tiếng anh là gì?

Bộ văn hóa thông tin tiếng Anh là “Ministry of Culture and Information” – danh từ

Ví dụ: The Ministry of Culture and Information released information about the upcoming conference.

( Bộ văn hóa thông tin đưa ra thông tin về hội nghị sắp diễn ra.)

  • Bộ Văn hóa thông tin là một bộ thuộc Chính phủ Việt Nam.
  • Vào ngày 20 tháng 9 năm 1955, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tại kỳ họp thứ 5, đã thông qua việc đổi tên Bộ Tuyên truyền thành Bộ Văn hóa.
  • Ngày 6 tháng 6 năm 1969, Bộ Thông tin – Văn hóa, thuộc một trong 8 bộ thuộc Nội các Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, được thành lập. 
  • Ngày 13 tháng 7 năm 1977, ra Quyết định phê chuẩn việc hợp nhất Tổng cục Thông tin và Bộ Văn hóa thành Bộ Văn hóa và Thông tin.

Một số tên tiếng Anh của các Bộ, cơ quan ngang Bộ ở Việt Nam?

Ministry of Agriculture & Rural Development: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
Ethnic Minorities Committe/  Committee for Ethnic Minorities: Ủy ban Dân tộc
State Bank: Ngân hàng Nhà nước 
Office of the Government: Văn phòng Chính phủ
Government Inspectorate: Thanh tra Chính phủ
Ministry of Transport: Bộ Giao thông vận tải
Ministry of Science & Technology: Bộ Khoa học và Công nghệ
Ministry of Public Security: Bộ Công an
Ministry of Public Health: Bộ Y tế
Ministry of Planning & Investment: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ministry of National Defense: Bộ Quốc phòng
Ministry of Labor, War Invalids, & Social Welfare: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 
Ministry of Natural Resources & Environment: Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Ministry of Justice: Bộ Tư pháp
Ministry of Interior: Bộ Nội vụ
Ministry of Information & Communications: Bộ Thông tin và Truyền thông 
Ministry of Industry & Trade: Bộ Công thương
Ministry of Finance: Bộ Tài chính
Ministry of Construction: Bộ Xây dựng
Ministry of Culture, Sports & Tourism: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ministry of Education & Training: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Ministry of Foreign Affairs: Bộ Ngoại giao

Qua bài viết này, hy vọng các bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị hơn về tiếng anh. Cảm ơn bạn đã xem bài chia sẻ này.

Nguồn: https://good-dress.info/

Bình luận